Sizmore catalog ראשילוחות שנהיומניםיומן שבועי 17*24

יומן שבועי 17*24

guideline
guideline
אריזות מיוחדות

יומן שבועי 17*24

יומן שבועי מודפס בשני צבעים.
כריכה קשה מודפסת פרוצס, מצופה בלמינציה מבריקה.
גדול דף 23.6*16.5 ס"מ
שטח פרסום 2.5*14
אופציה: עט ממוגנט לכריכה


							
						
guideline
guideline