Sizmore catalog ראשילוחות שנהיומניםיומן שבועי קורטו

יומן שבועי קורטו

guideline
guideline
אריזות מיוחדות

יומן שבועי קורטו

יומן עם כריכה קשה מודפסת פרוצס, מצופה לכה מבריקה.
גודל דף 27*21
שטח פרסום 2.5*18
יומן שבועי מודפס צבע אחד


							
						
guideline
guideline